1 juni: Zen en boogschieten

Eugen Herrigel (1884-1955) was een Duitse filosoof die in de vroege jaren twintig van de 20ste eeuw enige tijd was verbonden aan de Tohoku Universiteit in Sendai, Japan, en daar lessen volgde in Japans boogschieten bij Awa Kenzô (1880-1939). Herrigel publiceerde een artikel over deze lessen in 1936, dat de basis vormde voor zijn latere boek Zen in de kunst van het boogschieten. Dit boek maakte Zen bekend in grote delen van Europa.
Herrigel ging er altijd als vanzelfsprekend van uit, dat wat Awa hem leerde gebaseerd was op Zen. De onderzoeker Yamada Shoji werpt hier echter een ander licht op, in een boek dat in het Engels werd vertaald als Shots in the Dark: Japan, Zen and the West (2009). Volgens Yamada was Awa nooit geaffilieerd geweest met Zen, en had ook de boogschietkunst die hij Herrigel leerde niets met Zen te maken. Zou de populariteit van Zen, en Japans boogschieten, die Herrigels boek in het Westen teweeg hielp brengen dan op een misverstand berusten? In deze lezing zullen we de bevindingen van Yamada, wiens boek in Nederland nog niet erg bekend is, bekijken, zodat ieder zijn of haar eigen mening kan vormen.

Dr. Woei-Lien Chong studeerde sinologie en filosofie aan de universiteiten van Leiden, Beijing en Nanjing. Ze was werkzaam aan de Universiteit Leiden als universitair docent Chinese filosofie (1985-2010), en is thans verbonden aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden. Ze is de auteur van Filosofie met de vlinderslag: de daoïstische levenskunst van Zhuangzi (Damon, 2016), en beoefent sinds 2016 de boogschietkunst.

Donderdag 1 juni
Aanvang 20:00, inloop vanaf 19:30

Toegang € 10