11 april: De betrokken burger

Filosofie in het voorjaar: De betrokken burger

In deze reeks van vier bijeenkomsten zullen Catharina de Haas en Jan Flameling de opvattingen van Aristoteles, Hannah Arendt, Willem Schinkel en David van Reybrouck over burgerschap, politieke betrokkenheid en de toekomst van de democratie behandelen.

Dinsdag 4 april:
Een poging tot ander burgerschap 
door Jan Flameling

politiekWe bespreken de opvattingen van David van Reybrouck en Willem Schinkel, en maken kennis met de diagnose van David van Reybrouck van het echec van de electoraal-represen-tatieve democratie en zijn blauwdruk voor een op loting gebaseerde democratie.
We komen te weten wat (volgens Willem Schinkel) de beperkingen van de democratie zijn: de rol van politieke partijen en de macht van de markt en de media en een nieuwe Raad van State voor andere besluitvorming zou zorgen.

 

De lezingen
Maandag 6 en 20 maart
Dinsdag 4 en 11 april.
Aanvang 
20:00 uur – toegang € 5
Inloop vanaf 19:30 uur – aanmelden aanbevolen.