Vertalen – hoe doe je dat?

Vertalen – wat doe je, wat laat je?

Regelmatig merken we in gesprekken met klanten dat men benieuwd is naar de naam van de vertaler/ster – en terecht natuurlijk: een vertaling kan een boek maken of breken.
Maar vertalen, c’est mourir un peu – hoe verwoord je het gevoel dat achter/in de tekst ligt naar een juiste Nederlandse weergave?

Daarover komen vrijdagavond 28 april enkele ‘genomineerde vertalers’ in de winkel vertellen – zie verderop.

En natuurlijk onze lang beloofde Japan cyclus – ja, u wordt ermee doodgegooid – aanmelden zeer gewenst.

Ik zeg alleen: doen.

vertalen, hoe doe je dat?!

In april en mei trekt de Vertalers-geluk-tournee door Nederland. Achttien voor de Europese Literatuurprijs genomineerde vertalers – waaronder de vertalers van Ian McEwan, Juli Zeh, Orhan Pamuk, Max Porter en László Krasznahorkai – vertellen in de boekhandel over de door hen vertaalde romans. 

Achter iedere goede vertaalde roman staat een vertaler (om Aretha Franklin te parafraseren); ieder woord, elke zinswending is door zijn of haar handen gegaan. De tournee biedt lezers en literatuurliefhebbers alle gelegenheid via de voor de Europese Literatuurprijs genomineerde romans kennis te maken met deze schaduwkunstenaars. Welke keuzes maken ze? Voor welke dilemma’s komen ze te staan? Wat maakt het vertalersvak zo mooi? En hoe verloopt het contact met de auteur?
Bovendien verzorgen de jonge vertalers van de Vereniging van Nieuwe Vertalers tijdens de avond een interactieve entr’acte.

Bij ons op bezoek:
Irene v.d. Mheen over De jongen die het paard van Attila stal van Iván Repila (uit het Spaans, De Bezige Bij)
Lidewij van den Berg en Katrien Vandenberghe over Viviane Élisabeth Fauville van Julia Deck, (uit het Frans, Vleugels)
Saskia van der Lingen over Verdriet is het ding met veren van Max Porter (uit het Engels, De Bezige Bij)

Gina van den Berg leidt het gesprek met vertalers en publiek

Vrijdag 28 april – aanvang 20:00 uur – toegang gratis

 

donderdag 4 mei: Open Koffie

Zoals iedere eerste donderdag van de maand ook nu weer een Open Coffee OHG bijeenkomst voor ondernemers uit het Oostelijk Havengebied.Ervaren en startende ondernemers en ZZP-ers delen hier op informele manier kennis, wisselen ervaringen uit en gaan samenwerkingsverbanden aan.
En wat doen wij?

Wij zorgen voor een aangename sfeer, heerlijke koffie én voor een selectie aan vakliteratuur voor ondernemers.Virna Ten Jet Foei (Directeur Take Ten) en Dave Mansoor (Business coach WhatNext) zijn de organisatoren. De Open Coffee OHG wordt druk bezocht en weet steeds weer nieuwe mensen te  trekken.Aanvang 9 uur, toegang gratis.

 

De Japan cyclus 1 – literatuur

In deze lezing gaat Luk van Haute op verkenning door een weids en boeiend landschap. Aanvankelijk stond de Japanse literatuur onder grote invloed van de Chinese, maar midden negentiende eeuw ging het land gretig op zoek naar westerse kennis en dat had ook literaire gevolgen. Hoe gingen Japanse auteurs sindsdien om met die buitenlandse invloeden? En hoe ‘Japans’ is hun werk gebleven in verschillende fases van modernisering en internationalisering? Is er wel sprake van ‘typisch Japanse literatuur’?
Luk Van Haute laat zien hoe de beste schrijvers een combinatie weten te vormen van klassiek Chinese, moderne westerse en specifiek Japanse elementen, om zo tot heel eigen literair werk te komen.

Luk Van Haute (1963) studeerde Japanse literatuur aan de universiteit van Tokio en promoveerde op het vroege werk van Nobelprijswinnaar Kenzaburo Oë. Naast Oë vertaalde hij onder meer Haruki Murakami, Yasunari Kawabata en Soseki Natsume. In 2015 ontving hij de Filter Vertaalprijs voor de kortverhalenbundel Liefdesdood in Kamara.

Vrijdag 5 mei
Aanvang 20:00, inloop vanaf 19:30

Toegang € 10

 

De Japan cyclus 2 – filosofie

Bestaat er zoiets als Westers boeddhisme? Staat de Oosterse verlichting haaks op de Westerse of zijn beide met elkaar te verbinden? In de lezing ‘Waar geen wil is, is een weg’ wordt met het oog op de grootschalige problemen waar de wereldgemeenschap voor staat, onder de noemer ‘Intercultureel doendenken’ onderzocht wat een ‘tweede verlichting’ kan inhouden. Daartoe wordt een ander licht geworpen op Oosterse vechtsporten, Japanse filosofie, zenboeddhisme, hedendaags cynisme en het denken van franse denkers als Foucault, Derrida, Irigaray, Deleuze en Guattari. Maar ook wordt nagegaan wat dit concreet betekent voor het onderwijs in de 21e eeuw betekent. Via deze onverwachte invalshoeken wordt onderzocht wat en hoe in onze 21e eeuwse netwerksamenleving het Japanse denken zich leent voor deze tweede verlichting waarin eco-sociaal denken en doen centraal staan.

Henk Oosterling (1952) is universitair hoofddocent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Donderdag 11 mei
Aanvang 20:00, inloop vanaf 19:30

Toegang € 10

 

Liefde, wat kun je daar nog over schrijven?

Dit boek benadert de liefde vanuit filosofische perspectief: hoe verhoudt de mens zich tot zichzelf, tot de ander en tot de wereld, vanuit liefdes perspectief bekeken. Dit door de tijd heen, te beginnen in het midden oosten, enkele duizenden jaren geleden. Achtereenvolgens worden eerst de joodse, dan de griekse en romeinse culturen besproken, vervolgens het christendom, de opvattingen tijdens de middeleeuwen, de renaissance en de romantiek, om tenslotte uit te komen bij de geschriften van Levinas, Sartre en Nussbaum over liefde en menselijke betrekkingen.
In de liefde is er altijd een spanningsveld tussen ‘ik’ en ‘de ander’ – teveel van het een staat het ander in de weg
Bijvoorbeeld: in de joodse cultuur wordt de medemens niet opgevat als ‘een ander’, maar ‘net als jijzelf’. “Heb u naaste lief als uzelf’ volgt daar meteen uit, en wordt zeg maar de samenvatting genoemd van de tien geboden (de ‘tien woorden’ – volgens de auteurs). Je geeft je liefde door, eigenlijk aan ieder ander. Dit noemen we de horizontale dimensie; er is ook een verticale dimensie: de liefde naar en van God. Eigenlijk geven we de van God ontvangen liefde door aan anderen, is de bedoeling. Je kunt pas wat geven als je wat hebt, liefde voor jezelf is dus ook cruciaal.
 
Zo gaan de auteurs door, het levert een buitengewoon interessant en zeer leesbaar boek op. De focus van het boek is beperkt tot de wat wij noemen de westere wereld: het midden oosten en de wereld ten westen daarvan; dus oosterse, afrikaanse, enz opvattingen komen niet aan bot.
Maar evengoed van harte aanbevolen voor ieder die meer wil lezen over liefde en filosofie (en cultuurgeschiedenis).
 
Wat is liefde? – Gert Jan Kloens en Grethe van Duijn
uitgeverij Damon – prijs € 24,90
 

Wat is liefde? – Kloens en van Duijn

 
Liefde, wat kun je daar nog over schrijven? 
 
Dit boek benadert de liefde vanuit filosofische perspectief: hoe verhoudt de mens zich tot zichzelf, tot de ander en tot de wereld, vanuit liefdes perspectief bekeken. Dit door de tijd heen, te beginnen in het mIdden oosten, enkele duizenden jaren geleden. Achtereenvolgens worden eerst de joodse, dan de griekse en romeinse culturen besproken, vervolgens het christendom, de opvattingen tijdens de middeleeuwen, de renaissance en de romantiek, om tenslotte uit te komen bij de geschriften van Levinas, Sartre en Nussbaum over liefde en menselijke betrekkingen.
In de liefde is er altijd een spanningsveld tussen ‘ik’ en ‘de ander’ – teveel van het een staat het ander in de weg
Bijvoorbeeld: in de joodse cultuur wordt de medemens niet opgevat als ‘een ander’, maar ‘net als jijzelf’. “Heb u naaste lief als uzelf’ volgt daar meteen uit, en wordt zeg maar de samenvatting genoemd van de tien geboden (de ‘tien woorden’ – volgens de auteurs). Je geeft je liefde door, eigenlijk aan ieder ander. Dit noemen we de horizontale dimensie; er is ook een verticale dimensie: de liefde naar en van god. Eigenlijk geven we de van god ontvangen liefde door aan anderen, is de bedoeling. Je kunt pas wat geven als je wat hebt, liefde voor jezelf is dus ook cruciaal.
 
Zo gaan de auteurs door, het levert een buitengewoon interessant en zeer leesbaar boek op. De focus van het boek is beperkt tot de wat wij noemen de westere wereld: het midden oosten en de wereld ten westen daarvan; dus oosterse, afrikaanse, enz opvattingen komen niet aan bot.
Maar evengoed van harte aanbevolen voor ieder die meer wil lezen over liefde en filosofie (en cultuurgeschiedenis).
 
Wat is liefde? – Gert Jan Kloens en Grethe van Duijn
uitgeverij Damon – prijs € 24,90

Vertalers op bezoek

In april en mei trekt de Vertalers-geluk-tournee door Nederland. Achttien voor de Europese Literatuurprijs genomineerde vertalers – waaronder de vertalers van Ian McEwan, Juli Zeh, Orhan Pamuk, Max Porter en László Krasznahorkai – vertellen in de boekhandel over de door hen vertaalde romans. 

Achter iedere goede vertaalde roman staat een vertaler (om Aretha Franklin te parafraseren); ieder woord, elke zinswending is door zijn of haar handen gegaan. De tournee biedt lezers en literatuurliefhebbers alle gelegenheid via de voor de Europese Literatuurprijs genomineerde romans kennis te maken met deze schaduwkunstenaars. Welke keuzes maken ze? Voor welke dilemma’s komen ze te staan? Wat maakt het vertalersvak zo mooi? En hoe verloopt het contact met de auteur?
Bovendien verzorgen de jonge vertalers van de Vereniging van Nieuwe Vertalers tijdens de avond een interactieve entr’acte.

Bij ons op bezoek:
Irene v.d. Mheen over De jongen die het paard van Attila stal van Iván Repila (uit het Spaans, De Bezige Bij)
Lidewij van den Berg en Katrien Vandenberghe over Viviane Élisabeth Fauville van Julia Deck, (uit het Frans, Vleugels)
Saskia van der Lingen over Verdriet is het ding met veren van Max Porter (uit het Engels, De Bezige Bij)

Gina van den Berg leidt het gesprek met vertalers en publiek

Aanvang 20:00 uur – toegang gratis

Open Koffie OHG

Zoals iedere eerste donderdag van de maand ook nu weer een Open Coffee OHG bijeenkomst voor ondernemers uit het Oostelijk Havengebied.Ervaren en startende ondernemers en ZZP-ers delen hier op informele manier kennis, wisselen ervaringen uit en gaan samenwerkingsverbanden aan.

En wat doen wij?

Wij zorgen voor een aangename sfeer, heerlijke koffie én voor een selectie aan vakliteratuur voor ondernemers.Virna Ten Jet Foei (Directeur Take Ten) en Dave Mansoor (Business coach WhatNext) zijn de organisatoren. De Open Coffee OHG wordt druk bezocht en weet steeds weer nieuwe mensen te  trekken.Aanvang 9 uur, toegang gratis.

1 juni: Zen en boogschieten

Eugen Herrigel (1884-1955) was een Duitse filosoof die in de vroege jaren twintig van de 20ste eeuw enige tijd was verbonden aan de Tohoku Universiteit in Sendai, Japan, en daar lessen volgde in Japans boogschieten bij Awa Kenzô (1880-1939). Herrigel publiceerde een artikel over deze lessen in 1936, dat de basis vormde voor zijn latere boek Zen in de kunst van het boogschieten. Dit boek maakte Zen bekend in grote delen van Europa.
Herrigel ging er altijd als vanzelfsprekend van uit, dat wat Awa hem leerde gebaseerd was op Zen. De onderzoeker Yamada Shoji werpt hier echter een ander licht op, in een boek dat in het Engels werd vertaald als Shots in the Dark: Japan, Zen and the West (2009). Volgens Yamada was Awa nooit geaffilieerd geweest met Zen, en had ook de boogschietkunst die hij Herrigel leerde niets met Zen te maken. Zou de populariteit van Zen, en Japans boogschieten, die Herrigels boek in het Westen teweeg hielp brengen dan op een misverstand berusten? In deze lezing zullen we de bevindingen van Yamada, wiens boek in Nederland nog niet erg bekend is, bekijken, zodat ieder zijn of haar eigen mening kan vormen.

Dr. Woei-Lien Chong studeerde sinologie en filosofie aan de universiteiten van Leiden, Beijing en Nanjing. Ze was werkzaam aan de Universiteit Leiden als universitair docent Chinese filosofie (1985-2010), en is thans verbonden aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden. Ze is de auteur van Filosofie met de vlinderslag: de daoïstische levenskunst van Zhuangzi (Damon, 2016), en beoefent sinds 2016 de boogschietkunst.

Donderdag 1 juni
Aanvang 20:00, inloop vanaf 19:30

Toegang € 10

1 juni: Open Koffie OHG

Zoals iedere eerste donderdag van de maand ook nu weer een Open Coffee OHG bijeenkomst voor ondernemers uit het Oostelijk Havengebied.Ervaren en startende ondernemers en ZZP-ers delen hier op informele manier kennis, wisselen ervaringen uit en gaan samenwerkingsverbanden aan.

En wat doen wij?

Wij zorgen voor een aangename sfeer, heerlijke koffie én voor een selectie aan vakliteratuur voor ondernemers.Virna Ten Jet Foei (Directeur Take Ten) en Dave Mansoor (Business coach WhatNext) zijn de organisatoren. De Open Coffee OHG wordt druk bezocht en weet steeds weer nieuwe mensen te  trekken.Aanvang 9 uur, toegang gratis.

8 juni: Japanse film

De Japanse cinema kent een rijk verleden. Akira Kurosawa is waarschijnlijk de in het westen meest bekende Japanse cineast, maar het is Yasujiro Ozu (1903-1963) die tegenwoordig wordt gezien als de meest invloedrijke. We bespreken Ozu’s filmstijl, zijn films Tokyo Story (1953) en Banshun (1949).

En we vertonen Banshun.

 

Beide films worden door het British Film Institute (BFI) gerekend tot de film top-15 aller tijden ….

Wim Franssen is socioloog en was docent Film en Cultuurgeschiedenis verbonden aan AVANS Hogeschool, ROC West-Brabant, Universiteit van Tilburg en gastdocent in Istanbul en Berlijn. Geeft lezingen in Nederlandse filmtheaters. Specialismen: Hedendaagse en klassieke, Japanse en Europese cinema. Film en dans.

Donderdag 8 juni
Aanvang 20:00, inloop vanaf 19:30

Toegang € 10

16 juni: thee ceremonie

Urasenke theeschool is een thee-instituut dat haar oorsprong vindt in het Japan van de zestiende eeuw. In dit instituut wordt de theeceremonie onderwezen. Een theeceremonie is de uiterlijke vorm van een gevoel dat men ontwikkelt door de studie van “Chado”, de Weg van de Thee. De groene poeder thee, matcha genaamd, die gebruikt wordt tijdens een theeceremonie is in de 12 e eeuw in Japan geïntroduceerd door Zen monniken bij terugkeer van hun studie in China. Zij gebruikten de thee als geneesmiddel en als een stimulerend middel voor hun meditatie.

Vanuit deze practische toepassing zijn in Japan de vormen ontwikkeld die grote invloed op de Japanse cultuur hebben gehad. Daar komt bij dat de beroemde Japanse theemeester Sen Rikyu (1522-1591) in de 16e eeuw de theeceremonie tot een manier van leven heeft gemaakt. In zijn tijd was hij een leidende persoonlijkheid in kunst en politiek. Zijn ideeën vormen nog steeds de grondslag van goede smaak in ambacht en kunst in Japan. Sen Rikyu vatte de basisprincipes van “Chado” samen in vier principes: Wa, Kei, Sei, Jaku.

Wa” betekend harmonie: harmonie tussen de mensen onderling en tussen de voorwerpen die gebruikt worden tijdens de theeceremonie.

Kei” betekent respect. Respect moet men hebben voor alle voorwerpen. Dit komt voort uit oprechte dankbaarheid voor het bestaan.

Sei” betekend reinheid zowel in materiële als in geestelijke zin.

Jaku” betekend innerlijke rust, welke ontstaat door het beoefenen van de drie voorafgaande principes.

 

Vrijdag 16 juni
Aanvang 20:00, inloop vanaf 19:30

Toegang € 10

 

18 juni: is nergens ergens?

Je kunt over alles nadenken: over wat je om je heen ziet, over wie jij bent. Over wat taal is, wat vriendschap is, wat waarheid is. Of over liefde, dood of het nieuws. Lang geleden gingen filosofen, die van vragen stellen en nadenken hun beroep maakten, hun vragen opschrijven. En ze gingen op zoek naar antwoorden. 

Is nergens ergens? van Iris van der Graaf staat vol leuke verhalen over filosofen en hun ideeën, en laat zien dat jij ook kunt doorgaan met denken, en je gedachten opschrijven, of erover praten met je vrienden.

Op zondag 18 juni wordt dit boek feestelijk gepresenteerd.

Iris van der Graaf (1989) is auteur, beeldend kunstenaar en illustrator. Ze studeerde filosofie in Amsterdam, Parijs en Utrecht, en daarna studeerde ze aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Eerder maakte ze de illustraties voor het boek Het wiskundehondje

 

Zondag 18 juni om 16:30 uur – toegang gratis.