11 april Toine Heijmans

  
Op donderdag 11 april ligt het nieuwe boek van Toine Heijmans, Marifoonberichten, in de boekhandel. Om dit te vieren nodigen wij u graag diezelfde dag uit in boekhandel Van Pampus.
 
Donderdag 11 april aanvang 17.00 uur
 
 
Om 17.30 uur geeft Toine het eerste exemplaar aan wereldomzeiler, schrijver en zeefilosoof Henk de Velde en daarna proosten we met z’n allen op het nieuwe boek.

Boekenweek

Het is weer Boekenweek, het zal u niet ontgaan zijn.
Bij aankoop van een boek krijgt u er een aardigheidje van ene Siebelink bij, maar ach, daar is genoeg over gezegd.
U kunt er komende zondag in elk geval gratis mee in de trein…

Tijdens het Boekenbal heeft Freek de Jonge gepoogd de aanwezigen tot een verklaring te verleiden; zij immers zijn het die volgens de heer Baudet (zie ook dit aardige artikel) het allemaal verpest hebben in Nederland (kunstenaars, journalisten, bestuurders, …).
Ik geloof niet dat het hem gelukt is.

 

De winkel ligt volgestapeld met nieuwe titels – loop lekker langs!

 

woe 28 maart: filosofie & liefde!

De laatste avond in de serie ‘Filosofie & liefde!’

Liefde wordt door sommigen beschreven als het hoogst haalbare in een mensenleven.
Eeuwigdurende liefde als rozen zonder doornen en vooral niet gemengd met brandnetels.
In deze lezing zal het hoogst haalbare bezongen worden met teksten van Emmanuel Levinas. Zal de kunst tot onze verbeelding spreken.  
Maar ook zullen de brandnetels ter sprake komen, de stekels, en Esther Perel zal dan tot leidraad dienen voor de soms nodige herstelwerkzaamheden.
Dirk de Wachter neemt ons vervolgens mee naar de realiteit van de liefde.
 
Een wandeling door de woestijn en over bergen.

gastspreker: Catharina de Haas, filosoof en schrijver.
 
Aanvang 20 uur – toegang  € 10 incl. welkomstdrankje – inloop vanaf 19.30 uur.
 
 

Een aangekondigde catastrofe

Er was eens een dorp in de bergen. Rondom het dorp waren wat weilanden waar de koeien en geiten konden grazen. De mensen hadden het niet breed, ze leefden met wat vee dat hun melk, vlees, eieren en dergelijke leverde. Ergens op een helling groeide een graansoort waar brood van gebakken kon worden. Het ging net.

Maar eigenlijk hebben ze meer land, meer weilanden nodig. Want de weilanden vlakbij het dorp zijn kaal gegeten.
Hoger gelegen zíjn er van die weilanden….

De jongeren zeggen, laten we die ook in gebruik nemen, we hebben ze echt nodig. De ouderen zeggen, nee doe dat niet. We hebben het eerder geprobeerd, dat heeft tot een ramp geleid.
Wie heeft de betere argumenten? Oud tegen jong, traditioneel tegen modern. Harde argumenten (’te weinig weiland’) tegen zachte argumenten (’het ging toen mis’ — bijgeloof?)
Ze gaan stemmen…
 
Ook dankzij het bijzondere taalgebruik (heel typische herhalingen) wordt de spanning opgevoerd, zó dat je haast trillend meeleest, af en toe niet durft verder te lezen.
 
Deze spannende roman is in 1926 geschreven, door de Zwitser Ramuz, en opnieuw vertaald en uitgegeven.
 
 
De grote angst voor de bergenF. Ramuz (vertaling Rokus Hofstede)
uitgeverij van Oorschot – € 21,50

Een aangekondigde catastrofe

Er was eens een dorp in de bergen. Rondom het dorp waren wat weilanden waar de koeien en geiten konden grazen. De mensen hadden het niet breed, ze leefden met wat vee dat hun melk, vlees, eieren en dergelijke leverde. Ergens op een helling groeide een graansoort waar brood van gebakken kon worden. Het ging net.

Maar eigenlijk hebben ze meer land, meer weilanden nodig. Want de weilanden vlakbij het dorp zijn kaal gegeten.
Hoger gelegen zíjn er van die weilanden….

De jongeren zeggen, laten we die ook in gebruik nemen, we hebben ze echt nodig. De ouderen zeggen, nee doe dat niet. We hebben het eerder geprobeerd, dat heeft tot een ramp geleid.
Wie heeft de betere argumenten? Oud tegen jong, traditioneel tegen modern. Harde argumenten (’te weinig weiland’) tegen zachte argumenten (’het ging toen mis’ — bijgeloof?)
Ze gaan stemmen…
 
Ook dankzij het bijzondere taalgebruik (heel typische herhalingen) wordt de spanning opgevoerd, zó dat je haast trillend meeleest, af en toe niet durft verder te lezen.
 
Deze spannende roman is in 1926 geschreven, door de Zwitser Ramuz, en opnieuw vertaald en uitgegeven.
 
 
De grote angst voor de bergenF. Ramuz (vertaling Rokus Hofstede)
uitgeverij van Oorschot – € 21,50

27 maart Filosofie & Liefde!

De twee lezing over De Liefde – op eigen wijze door filosoof en schrijver Catharina de Haas

LIEFDE

 
Liefde wordt door sommigen beschreven als het hoogst haalbare in een mensenleven.
Eeuwigdurende liefde als rozen zonder doornen en vooral niet gemengd met brandnetels.
In deze lezing zal het hoogst haalbare bezongen worden met teksten van Emmanuel Levinas. Zal de kunst tot onze verbeelding spreken.  
Maar ook zullen de brandnetels ter sprake komen, de stekels, en Esther Perel zal dan tot leidraad dienen voor de soms nodige herstelwerkzaamheden.
Dirk de Wachter neemt ons vervolgens mee naar de realiteit van de liefde.
 
Een wandeling door de woestijn en over bergen.

 

Aanvang  20 u – inloop 19:30 u – toegang € 10 incl. welkomstdrankje.

 

koud en guur: my kingdom for a book

Na de (te korte) periode van heerlijk voorjaarsweer kun je nu weer bij de kachel in een heerlijk boek wegduiken.

Ik noem u enkele ‘hot’ tips:

De ontembare (Arriaga – vertaling Schoolderman & Valkenet) – hoe ziet (over)leven in een arme wijk in Mexico-city eruit? Het harde rauwe leven, met daar doorheen een ontroerend mooie relatie tussen een man en een wolf.

De grote angst in de bergen – (Ramuz – vertaling Hofstede) – De ouderen zeggen het is daar gevaarlijk, laat ons daar de koeien niet heen sturen. De jongeren zeggen dat is zo lang geleden, we hebben die grond nodig. De ouderen hebben geen harde argumenten, de jongeren wel. Klinkt zo bekend, niet? Heel spannend, met heel bijzonder taalgebruik (in uitstekende vertaling).

Road block (Genee) – Hoe onpartijdig ben je als je als waarnemer bij verkiezingen ergens heen gestuurd wordt? In een road block terecht gekomen vraagt de hoofdpersoon zich dit, en vele andere dingen af. Ik ben er nog in bezig,  het leest als een trein. 

 

en woensdag: filosofie & liefde!

 

13 en 27 maart: Filosofie & Liefde!

Twee lezingen over De Liefde – op eigen wijze door Catharina de Haas

Liefde is een godendrank, al kan de bijsmaak bitter zijn.

De liefde zo fantastisch en toch zo ongrijpbaar. Veel bezongen en uitvoerig in poëzie en proza beschreven. Dirk de Wachter verwoordt het zo: liefde is een noodlottige genade.
Vele filosofen doopten hun pen vol enthousiasme in kleurige inkt. Ze gebruikten mythen en sagen, sprookjes en aforismen.

De Liefde blijkt steeds een onuitputtelijke bron.

In de eerste lezing komen o.a. Wilhelm Schmid, Friedrich Nietzsche, Julia Kristava aan bod. En ook Marcel Proust, als romancier, mag niet vergeten worden.

In de tweede lezing volgen Emmanuel Levinas en Dirk de Wachter en Esther Perel.

De liefde die zich bevindt tussen twee oevers: de oever van narcisme en de oever van idealisering, aldus Julia Kristeva.

De lezingen vormen één geheel, maar kunnen ook onafhankelijk van elkaar gevolgd worden.

Aanvang steeds 20 u – inloop 19:30 u – toegang € 10 incl. welkomstdrankje.

 

Zelf (leren) filosoferen?

Wilt u wel eens – samen met buurtgenoten – zélf filosoferen?

Afgelopen voorjaar is voorgesteld om –  als afwisseling van de leerzame avonden over het denkwerk van bekende filosofen – ook enkele avonden met groepjes van 5 tot 10 deelnemers zélf te gaan (leren, c.q. oefenen in) filosoferen, over nader te kiezen thema’s. Dit samen filosoferen kán gaan over het in de voorafgaande avond(en) aangereikte gedachtegoed van bekende filosofen, maar dat hoeft niet.
Wellicht is het ook of  juist aantrekkelijk(er) om met elkaar te filosoferen over vragen en gedachten van de deelnemers zelf, ook als die niet direct verband houden met wat de Grote Filosofen hebben gedacht.

Jos Kessels en Edu Feltmann, elk sinds 2 jaar wonend op het KNSM-eiland en sindsdien bezoekers van vele filosofie avonden, bieden aan om deze filosofeer-avonden te begeleiden, elk op hun eigen manier, waarbij zij steeds beiden aanwezig zullen zijn.

Donderdag 14 maart– 19:30 u – toegang gratis – in de Kompaszaal – KNSM-laan 301