Icy & Sot, en muziek…

Al enige weken besteden we aandacht aan Iran. Zoals ook vorig jaar bij de Japan-serie komen thema’s als literatuur, geschiedenis, kunst, (straat)politiek en poëzie aan bod.

Dinsdag 22 mei vertelde Kader Abdolah heel boeiend over het ontstaan van de Iraanse cultuur en identiteit, aan de hand van 6 boeken. Eén van die 6 ‘belangrijke’ titels bij de ontwikkeling van de Iraanse literatuur was ‘De blinde uil‘ – en precies daar gaat Alexander ons volgende week meer over vertellen… Op vrijdag 1 juni praatte Alexander ons bij over het huidige Iran, over het verschil tussen publiek en privé. En hij opperde om een leesgroep op te zetten die het boek ‘De blinde uil’ gaat bespreken, ergens na de zomer, waarbij er ook Iraans gegeten gaat worden. 

Wat is er aan moderne kunst, en op muziekgebied te beleven, in en buiten Iran?
Daarover komende disdag:

Dinsdag 12 juni – Manuela Klerckx en Neil van der Linden
   Beeldvorming: kunst / street art
   Manuela vertelt over street art, onder meer over Icy en Sot, waarover hier meer 
   Neil vertelt over kunst en muziek

Vrijdag 22 juni – Leila Nahidiazar
   Rumi (need i say more?), met wellicht muzikale begeleiding

Alle avonden beginnen om 20 uur – inloop vanaf 19:30 uur –
Toegang € 10 inclusief welkomstdrankje – aanmelden echt gewenst, via info@boekhandelvanpampus.nl