Ecuador

Mijn zoon Arthur woont in Ecuador, en is een project begonnen om de dorpsbewoners in door de aardbevingen getroffen gebieden te helpen; dit doet hij door in het Westen geld in te zamelen,E daar hulpgoederen van te kopen, en die daarheen te vervoeren. Leest U verder hierover in het tweede artikel..