“Hè verdorie…”

zei één onzer klanten, toen ik vertelde dat de 2e lezing in de Japan cyclus (Henk Oosterling over Japanse filosofie) inmiddels geweest is..

“… ik was er graag bijgeweest”.

Het was (opnieuw) een buitengewoon geslaagde avond, grote opkomst en een boeiende spreker.

Morgen: Japanse kunst sinds de tweede wereldoorlog – mis het niet!

Print dit korte stukje nou uit en plak het op de koelkast – we zien u graag morgen avond vanaf 19:30 uur in de winkel…