Iran, poëzie en filosofie

Al enige weken besteden we aandacht aan Iran. Zoals ook vorig jaar bij de Japan-serie komen thema’s als literatuur, geschiedenis, kunst, (straat)politiek en poëzie aan bod.

Dinsdag 22 mei vertelde Kader Abdolah heel boeiend over het ontstaan van de Iraanse cultuur en identiteit, aan de hand van 6 boeken. Eén van die 6 ‘belangrijke’ titels bij de ontwikkeling van de Iraanse literatuur was ‘De blinde uil‘ – en precies daar ging Alexander het op vrijdag 1 juni overhebben, toen hij ons bijpraatte over het huidige Iran, over het verschil tussen publiek en privé. Hij opperde om een leesgroep op te zetten die het boek ‘De blinde uil’ gaat bespreken, ergens na de zomer, waarbij er ook Iraans gegeten gaat worden. Voor deze leesgroep kunt u zich nog opgeven…
En de laatste keer hoorden we over moderne Iraanse kunst: de street art van Icy & Sot (hangt nog in de etalage!), en de films en zangkunst van Iraanse deels in ballingschap levende artiesten.

Wat rest nog?
Poëzie en filosofie.
Hier kunnen we bij het bespreken van Perzische cultuur natuurlijk niet omheen. En in de persoon van Rumi worden beide op wonderbaarlijk schone wijze verenigd.

Hij is het onderwerp van de laatste bijeenkomst, morgen:

Vrijdag 22 juni – Leila Nahidiazar en Ali Safavian
Leila vertelt over Rumi (need i say more?), met muzikale begeleiding van Ali.