Oosterse filosofie

Bestaat er zoiets als Westers boeddhisme? Staat de Oosterse verlichting haaks op de Westerse of zijn beide met elkaar te verbinden? In de lezing ‘Waar geen wil is, is een weg’ wordt met het oog op de grootschalige problemen waar de wereldgemeenschap voor staat, onder de noemer ‘Intercultureel doendenken’ onderzocht wat een ‘tweede verlichting’ kan inhouden. Daartoe wordt een ander licht geworpen op Oosterse vechtsporten, Japanse filosofie, zenboeddhisme, hedendaags cynisme en het denken van franse denkers als Foucault, Derrida, Irigaray, Deleuze en Guattari. Maar ook wordt nagegaan wat dit concreet betekent voor het onderwijs in de 21e eeuw betekent. Via deze onverwachte invalshoeken wordt onderzocht wat en hoe in onze 21e eeuwse netwerksamenleving het Japanse denken zich leent voor deze tweede verlichting waarin eco-sociaal denken en doen centraal staan.

Henk Oosterling (1952) is universitair hoofddocent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast de redactie van tientallen bundels verschenen van zijn hand “De opstand van het lichaam” (1989), “Door schijn bewogen. Naar een hyperkritiek van de xenofobe rede” (1996), “Radicale middelmatigheid” (2000), “Woorden als daden” (2009), “ECO3. Doendenken” (2013) en onlangs “Waar geen wil is, is een weg” (2016). Als initiator en voormalig directeur van Rotterdam Vakmanstad/Skillcity, een onderzoeks- en interventiestrategie voor stedelijke revitalisering en onderwijsvernieuwing implementeert hij sinds 2007 ‘duurzaam vakmanschap’ in de hele onderwijskolom van het basisonderwijs via (v)mbo naar het hbo. (www.vakmanstad.nl)
Oosterling kreeg in 1996 de Erasmus onderzoeksprijs voor zijn dissertatie (cum laude), in 2008 de Laurenspenning van de stad Rotterdam, in 2010 de Erasmuspenning, in 2013 De Van Praagprijs van het Humanistische Verbond voor zijn hele oeuvre, in 2015 de Enlightened Society Award van de Tibetaanse Shambhala beweging en in 2016 de Lof der Zotheid prijs van het Comité Erasmus. Hij staat dit jaar met ‘Waar geen wil is, is een weg’ op de shortlist voor de Sokratesbeker voor het beste filosofieboek van 2017.

Donderdag 11 mei
Aanvang 20:00, inloop vanaf 19:30

Toegang € 10