vrijdag 26 april 20.30 uur: Socrates & Heldhaftigheid

Midden tussen de boeken, tussen al die geschreven woorden, even het gesproken woord tot leven laten komen. De dialoog aangaan met mensen, dat is wat bijvoorbeeld Socrates wilde. Stilstaan bij levensvragen en filosoferen over begrippen die voor iedereen vanzelfsprekend lijken, zoals vriendschap, liefde of rechtvaardigheid. Dankzij Plato, die de dialogen heeft vastgelegd, kunnen wij hier nu nog van genieten. Maar wat Socrates echt beoogde is de dialoogtraditie overdragen, mensen met elkaar in gesprek laten gaan, doorvragen, samen tot inzicht komen. En vooral tot het inzicht dat die kennis al in je zit, je moet er alleen door de juiste vragen weer mee in contact komen. Socrates wist welke vragen hij moest stellen, maar iedereen kan die Socratische houding aannemen.
  
Tijdens de Maand van de Filosofie bieden we de mogelijkheid om gezamenlijk een aantal thema’s uit te diepen middels de Socratische methode. Een methode waarbij men vragenderwijs een begrip onderzoekt en tot een gezamenlijke definitie hiervan komt. Natuurlijk met een glaasje wijn er bij, want die traditie droeg Socrates ook over. In een groep van maximaal tien deelnemers zullen we met elkaar een dialoog voeren over het thema ‘heldhaftigheid’.
Heldhaftigheid is naast vastberadenheid en barmhartigheid een van de drie waarden uit het wapen van Amsterdam. Maar waar staat dit begrip eigenlijk voor, voor ons Amsterdammers in de huidige tijd? Aan de hand van persoonlijke voorbeelden van de deelnemers gaan we dit gezamenlijk onderzoeken.

Een van de sterke punten van de Socratische gespreksmethode zit hem in het feit dat men zich echt in de ander moet inleven en zijn best moet doen om de juiste vragen te stellen om de ander te begrijpen. Dit kan soms tot het verrassende besef leiden dat de ander toch wel heel anders over iets denkt. Voor die diversiteit is er ruimte. De Socratische methode is géén competitieve methode. Er zijn geen winnaars of verliezers. Het accent ligt op kritisch en aandachtig luisteren, niet op overtuigen.

Aanvang 20.30 u – toegang € 15 incl drankje – maximaal 10 deelnemers