we gaan weer beginnen…

U bent het van ons gewend: in het voorjaar (en ook in het najaar) organiseren we steeds een serie lezingen filosofie. 

En we gaan weer van start, dit keer rond het thema “De betrokken burger: mondig, of lastig?“.
De komende weken verzorgen Catharina de Haas en Jan Flameling een viertal avonden in het kader van de verkiezingen van 15 maart…

En, groot nieuws:
de Vlaamse schrijver Stefan Hertmans komt op zaterdag 25 maart vertellen over zijn laatste boek “De bekeerlinge“. U kent hem van “Oorlog en terpentijn“, het boek over zijn grootvader in de 1e wereldoorlog, waarmee hij vele malen bekroond werd.

Let op: in mei starten we een serie lezingen over Japan

En ehm, over verkiezingen gesproken, kent ú de Internationale nog? (kom bij de kassa luisteren)