Wat is liefde? – Kloens en van Duijn

 
Liefde, wat kun je daar nog over schrijven? 
 
Dit boek benadert de liefde vanuit filosofische perspectief: hoe verhoudt de mens zich tot zichzelf, tot de ander en tot de wereld, vanuit liefdes perspectief bekeken. Dit door de tijd heen, te beginnen in het mIdden oosten, enkele duizenden jaren geleden. Achtereenvolgens worden eerst de joodse, dan de griekse en romeinse culturen besproken, vervolgens het christendom, de opvattingen tijdens de middeleeuwen, de renaissance en de romantiek, om tenslotte uit te komen bij de geschriften van Levinas, Sartre en Nussbaum over liefde en menselijke betrekkingen.
In de liefde is er altijd een spanningsveld tussen ‘ik’ en ‘de ander’ – teveel van het een staat het ander in de weg
Bijvoorbeeld: in de joodse cultuur wordt de medemens niet opgevat als ‘een ander’, maar ‘net als jijzelf’. “Heb u naaste lief als uzelf’ volgt daar meteen uit, en wordt zeg maar de samenvatting genoemd van de tien geboden (de ‘tien woorden’ – volgens de auteurs). Je geeft je liefde door, eigenlijk aan ieder ander. Dit noemen we de horizontale dimensie; er is ook een verticale dimensie: de liefde naar en van god. Eigenlijk geven we de van god ontvangen liefde door aan anderen, is de bedoeling. Je kunt pas wat geven als je wat hebt, liefde voor jezelf is dus ook cruciaal.
 
Zo gaan de auteurs door, het levert een buitengewoon interessant en zeer leesbaar boek op. De focus van het boek is beperkt tot de wat wij noemen de westere wereld: het midden oosten en de wereld ten westen daarvan; dus oosterse, afrikaanse, enz opvattingen komen niet aan bot.
Maar evengoed van harte aanbevolen voor ieder die meer wil lezen over liefde en filosofie (en cultuurgeschiedenis).
 
Wat is liefde? – Gert Jan Kloens en Grethe van Duijn
uitgeverij Damon – prijs € 24,90

cursus literatuur voorjaar 2016

Aanbevolen titels voor de 7 filosofie avonden met als thema

Gastvrijheid

maandag 8 februari: Levinas
Catharina de Haas
Cath. de Haas – Vriendschap
Al Galidi – Hoe ik talent voor het leven kreeg

J Duyndam – Kopstukken Filosofie Levinas
J Keij – Levinas in de praktijk

maandag 22 februari: Derrida
Jan Flameling
J Derrida – Over gastvrijheid
(alleen 2e hands verkrijgbaar)
M Chérif – Filosofie in dialoog – de Islam en het Westen
(wordt niet expliciet besproken)


maandag 7 maart: Afrika

Renate Schepen
R Schepen & H Oosterling – doordenken, doorwerken
H Haenen – Nelson Mandela en Ubuntu

maandag 21 maart: de Islam
Jan Flameling
J v Deursen – Abraham/Ibrahim
Al-Ghazali – Begin van de leiding

maandag 4 april: het Oosten
Stine Jensen
S Jensen – Go East!

maandag 11 april: Tao
Woei-Lien Chong
R Ransdorp ea – Inleiding in de Taoïstische filosofie
W Chong – Filosofie met de vlinderslag
(
wordt op zaterdag 9 april gepresenteerd, in de boekwinkel)
Zhuangzi – De volledige 
geschriften

 

maandag 18 april: het Boeddhisme & yoga
Jan Flameling & Berber Schönholzer
Thich Nhat Hanh – Het hart van Boeddha’s leer
BKS Iyengar – Yoga als 
levenskunst

 
 

cursus literatuur najaar 2015

Aanbevolen titels voor de 3 filosofie avonden van het najaar 2015

AristootAristoteles: Ethica
Jon. Barnes: Aristoteles

 

powerpoint Aristoteles

 

1 oktober: Kairos en Antigone
antigoneJoke Hermsen: Kairos 
Joke Hermsen: Stil de tij
Charles Vergeer: De kunst van de stilte
Dirk de Wachter: Liefde een onmogelijk verlangen 
Catharina de Haas: Vriendschap een tweede ik

 

15 oktober: Lao Zi
Lao ZiMichel Dijkstra: Inleiding Taoïstische filosofie
Lao Zi: Het boek van de Tao en de innerlijke kracht
Patricia DeMartelaere: Taoïsme. De weg om niet te volgen

powerpoint Lao Zi