De Stamhouder – A. Münninghoff

 

StamhEigenlijk is dit boek een mooi vervolg op ‘Baltische Zielen’ van Jan Brokken, in die zin dat je de problematiek van het Baltikum daardoor een beetje kent en de familiegeschiedenis van de Münninghoffclan met aan het hoofd de patriarch ‘de Oude Heer’ soepel kan plaatsen. Desalniettemin is het een ongelofelijk relaas met zoveel politiek, geografisch- en intermenselijke facetten, dat het toch nog een hele kluif is om het allemaal tot je te nemen. Een hele boeiende kluif, dat staat buiten kijf, de beschrijving van de personages gedurende 60 jaar beginnend met de vlucht van de hele familie uit Riga bij het uitbreken van WO II en eindigend in het heden in Nederland is een literair hoogstandje.

Mocht u misschien denken een wat problematische familie te hebben dan kan dit wrede epos u misschien uit de droom helpen. Het zou prachtig te verfilmen zijn met Kees Prins in de hoofdrol als ‘de Oude Heer’, de ijzingwekkende koopman, handelaar, diplomaat, ritselaar, die als familiehoofd toch altijd zijn eigenbelang laat prevaleren.

Nog steeds een aanrader eerste klas.

De Stamhouder – Alexander Münninghoff
uitgeverij Prometheus/Bert Bakker – € 19,95

(recensie door Marlèn)