Drawing People: The Human Figure in Contemporary Art – R. Malbert

DrawingTekenen werd heel lang gezien als een basis onderdeel voor een opleiding tot kunstenaar of louter als een voorstudie voor andere kunstvormen (voor bijv. een schilderij of sculptuur) Waarschijnlijk hebben vele museumbezoekers wel eens de gewaarwording gehad dat ze eigenlijk de tekeningen (vaak voorstudies) mooier vinden dan de getoonde schilderijen. In de tekeningen wordt vaak het talent, de ideeën en het ambacht van de kunstenaar heel direct  zichtbaar. Tegenwoordig word tekenen in toenemende mate gezien als een op zich zelf staand medium. Dat laat dit boek over het hedendaagse tekenen van het menselijk lichaam in volle glorie zien. Na de kunst van het tekenen in een historisch kader en zijn interactie met andere kunstvormen te hebben geplaatst, komen aan de hand van verschillende thema’s de ideeën  stijlen, technieken van diverse hedendaagse kunstenaars aan bod. Dit wordt uiteraard begeleid met het zeer uiteenlopende werk van deze artiesten. Dit boek is echt een aanrader. Wat ik alleen jammer vind is dat deze prachtige afbeeldingen zijn gevat in een boek met slappe kaft en niet in een gebonden uitvoering. Misschien wordt de tekenkunst nog net niet helemaal 100% voor vol aangezien.

Drawing People: The Human Figure in Contemporary Art – Roger Malbert
uitgeverij Thames & Hudson – prijs € 44,95

(recensie door Tebbe)