filosofie lezingen najaar 2016

Opnieuw zijn Catharina de Haas en Jan Flameling bereid gevonden ons te trakteren op een serie lezingen over filosofie. Verder zullen optreden Miriam van Reijen (filosofe), Ben Croon (verhalen verteller) en Antoinette …(muzikante). In deze serie is het thema “Ik voel, dus ik ben?” – over de rol van gevoelens in de filosofie.

De serie zal worden geopend door de bekende Nederlandse filosofie Miriam van Reijen.

Het programma:

maandag 26 september Miriam van Reijen over STOA en de rol van gevoelens

maandag 10 oktober Catharina de Haas over de grootsheid van emoties en gevoelens.

maandag 24 oktober Jan Flameling, Ben Croon en Antoinette over De rol van gevoelige verhalen. Onder meer komt aan de orde wat Martha Nussbaum zegt over gevoelens en verbeeldingsvermogen

maandag 7 november Jan Flameling over Het belang van gevoelens. Antonio Damasio en de vergissing van de Westerse filosofie

maandag 21 november Ben Croon over zijn laatste boek…


Aanvang
steeds om 19:30 u – toegang € 5 – reserveren aanbevolen.