nu donderdag: mis het niet!

Het zelf en de verantwoordelijkheid voor anderen

Catharina en Jan houden ons 3 avonden bezig met de vraag waar/wanneer de verantwoordelijkheid voor jezelf ophoudt en die voor de gemeenschap begint. Aan de hand van steeds een filosoof zal dit thema worden uitgewerkt en toegelicht.

Stel dat je je leven zou willen veranderen of zou willen weten wat er in een handelingssituatie gaande of gevraagd is – hoe zou je daar voor kunnen zorgen?

Lang geleden al luidde het gemeenschappelijke antwoord van Aristoteles in Athene en van Lao Zi in China: je kunt de vermogens waar je als mens van nature over beschikt in een oefenpraktijk ontwikkelen en je een houding eigen maken, zodat je ethisch verantwoord zult handelen.

In het ‘tweeluik’ Aristoteles en Lao Zi laat Jan Flameling je kennismaken met de antwoorden van deze twee ‘oefenmeesters’.

Aristoteles: “Door jezelf op te vatten als een gemeenschapswezen, besef je dat zorg voor het zelf betekent dat je je verantwoordelijk toont voor de gemeenschap.”

Aanvang 20:30 uur – toegang € 5 – aanmelding gewenst

Aanbevolen literatuur:
– Aristoteles: Ethica
– Jonathan Barnes: Aristoteles

JanFlam Jan Flameling is docent aan de Internationale School voor Wijsbegeerte, geeft trainingen in morele oordeelsvorming en organiseert ‘denkvakanties’ in Griekenland en India.