16 juni: thee ceremonie

Urasenke theeschool is een thee-instituut dat haar oorsprong vindt in het Japan van de zestiende eeuw. In dit instituut wordt de theeceremonie onderwezen. Een theeceremonie is de uiterlijke vorm van een gevoel dat men ontwikkelt door de studie van “Chado”, de Weg van de Thee. De groene poeder thee, matcha genaamd, die gebruikt wordt tijdens een theeceremonie is in de 12 e eeuw in Japan geïntroduceerd door Zen monniken bij terugkeer van hun studie in China. Zij gebruikten de thee als geneesmiddel en als een stimulerend middel voor hun meditatie.

Vanuit deze practische toepassing zijn in Japan de vormen ontwikkeld die grote invloed op de Japanse cultuur hebben gehad. Daar komt bij dat de beroemde Japanse theemeester Sen Rikyu (1522-1591) in de 16e eeuw de theeceremonie tot een manier van leven heeft gemaakt. In zijn tijd was hij een leidende persoonlijkheid in kunst en politiek. Zijn ideeën vormen nog steeds de grondslag van goede smaak in ambacht en kunst in Japan. Sen Rikyu vatte de basisprincipes van “Chado” samen in vier principes: Wa, Kei, Sei, Jaku.

Wa” betekend harmonie: harmonie tussen de mensen onderling en tussen de voorwerpen die gebruikt worden tijdens de theeceremonie.

Kei” betekent respect. Respect moet men hebben voor alle voorwerpen. Dit komt voort uit oprechte dankbaarheid voor het bestaan.

Sei” betekend reinheid zowel in materiële als in geestelijke zin.

Jaku” betekend innerlijke rust, welke ontstaat door het beoefenen van de drie voorafgaande principes.

 

Vrijdag 16 juni
Aanvang 20:00, inloop vanaf 19:30

Toegang € 10