WillemDe Nieuwe Avonturen van de Kunst (Tebbe)

De illustrator Willem is een vermaard kunstenaar in Frankrijk en verdient samen met de Graphic Novel, aanzienlijk meer aandacht in zijn geboorteland.
Nu dient zo’n kans zich aan.
In “De nieuwe avonturen van de kunst” schetst Willem aan de hand van kleine, snedige, hilarische en onthullende portretjes (soms historisch, soms fictief) van kunstenaars een eigenzinnig beeld van de kunst zelf.

Julia ZehNieuwjaar (Tebbe)

Julia Zeh is zo’n auteur die tegelijkertijd op zeer intelligente en toegankelijke wijze de psychologie van haar personages kan neerzetten.
In “Nieuwjaar” maken we kennis met dertiger Henning, die met zijn middenklasse gezin tijdens de kerstvakantie op Lanzarote verblijft. Je ziet hem worstelen met zichzelf, zijn relatie en met zijn plek in het gezin. Na een uitputtende fietstocht die een gezonde start van het nieuwe jaar moet inluiden, komt hij op een plek die hem ver in een traumatisch verleden terugwerpt.

Dido Michielsen – Lichter dan ik (Marlèn)

Deze bijzondere roman speelt op Java van 1840 tot 1917 en is gebaseerd op het levensverhaal van Isah, de betovergrootmoeder van de schrijfster. Isah groeit op in de kraton, het islamitische vorstenverblijf in Djokja. De vorst, zijn zonen en verdere mannelijke aanverwanten hadden veel bijvrouwen en als jong meisje wist je al dat je uiteindelijk naar rang uitgehuwelijkt zou worden aan een van hen. Als Isah zestien is merkt ze dat haar moeder volgens gebruik bezig is met een koppelaarster om een zo goed mogelijke partij voor haar uit kiezen. Ze is een eigenzinnige jongedame die daar geen trek in heeft en zich meer aangetrokken voelt tot de levenswijze van de blanke heersers van het land. Stiekem gaat ze op zoek in de rijke Hollandse wijken naar een alternatief. Zij idealiseert de gemengde huwelijken die gemeengoed lijken te zijn geworden in de Indische gemeenschap, vlucht uit de kraton en wordt de huishoudster en minnares van de Hollandse officier Gey. Zij krijgen twee dochters samen en haar droom is dat hij uiteindelijk met haar zal trouwen en hun kinderen echten. De werkelijkheid blijkt heel anders uit te pakken. Een meeslepend verhaal over onze koloniale tijd in Indonesië, nog immer actueel en aangrijpend. Een prachtig geschreven weglezer!

Zadie SmithWhite Teeth (Djuna)

Het is al wat ouder, en haar debuut (2000), maar toch wat hernieuwde aandacht waard. ‘White Teeth‘ speelt in de jaren rond de millenium-wisseling (’80-’00), en volgt de levens van drie Londense families, het gezin Iqbal, Jones en Chalfen, die allemaal in een multiculturele wijk in Londen wonen. Alle families hebben een andere religieuze en etnische achtergrond, en overkoepelende thema’s zijn (im)migratie, identiteit, fundamentalisme, tradities, en vasthouden aan een verloren verleden. Want hoe leef je als kind van eerste generatie migranten, wanneer je ouders met één been in hun vaderland staan, en tegelijkertijd proberen een bestaan op te bouwen in een vreemd land? En waar discriminatie en racisme hoogtij vieren? Hoewel het boek inmiddels twintig jaar oud is, voelt het alsof het gisteren geschreven is: alle belangrijke thema’s, die op een humoristische wijze worden uitgediept, zijn nog immer actueel. 

Carl SchmittParlement, democratie en dictatuur (Carel)

Mijn natuurkundeleraar op de middelbare school onderwees ons: “Het woord parlement komt uit het Frans,” zei hij, “het is een samenstelling van parler en mentir“. 
In rumoerige tijden schreef Schmitt Parlement .. , net na de Eerste Wereldoorlog, Duitsland beleefde de ene staatsgreep na de andere regeringswisseling. Hij maakt in zijn zeer interessante werk (uit 1923!) onderscheid tussen parlementarisme en democratie. Ik parafraseer: stel dat het parlement besluit zichzelf te reduceren to één persoon, die dan democratisch wordt gekozen. Democratisch is het, maar een parlement heb je dan niet.
Hij bespreekt verschillende visies op democratie: bijvoorbeeld die van Sarpi die staat en politiek opvat enkel als techniek tot machtshandhaving en machtsuitbreiding. En verderop in zijn boek komen ook dictaturen als het Bolsjewisme en het fascisme aan de beurt.
Ideaal voor leuke discussies bij de barbecue op het balkon.