Wat loopt daar? – M. Dekkers

Bij de het lezen van de eerste regels hoor ik in mijn gedachte Midas met zijn typerende stem voorlezen: “Alles is anders, niets is gelijk. Een eik is geen beuk, een lijster is geen leeuwerik, een Chinees geen Papoea.” En Midas gaat verder. Mocht je weinig tot niets over biologie weten, lees dan dit boek. Voordat het over het al dan niet bestaan van mensenrassen kan gaan, moet de schrijver eerst heel wat uitleggen. In heldere woorden beschrijft Midas de basisprincipes van de biologie en dus het leven. Van evolutie tot de nieuwste inzichten in de genetica. Het belangrijkste in de natuur is volgens Midas en Charles Darwin de variatie. “Zonder keuze valt er niets te selecteren en zonder selectie is geen evolutie mogelijk.”

Een van de eerste dingen die hij moet uitleggen is wat biologen onder een soort verstaan. “Soorten zijn groepen van daadwerkelijk of potentieel kruisende natuurlijke populaties die reproductief van vergelijkbare groepen geïsoleerd zijn. Kun je met elkaar kruisen dan behoor je tot dezelfde soort. En dan komt een typisch zinnetje van de auteur, wat het boek zo leuk om te lezen maakt: “Om de proef op de som te nemen hoef je alleen te kijken of mensen van uiteenlopende volkeren het met elkaar kunnen doen. Zelden is een experiment zo gretig ondernomen. Nauwelijks geland gingen ontdekkingsreizigers in de zojuist ontdekte landen aan de slag. En jawel het ging. Hiermee was voor de klassieke bioloog de kous af: allerlei mensen, toch één soort.” En dan komt Midas met goed onderbouwde argumenten om toch vooral de fysieke verschillen tussen de mens (rassen genoemd) niet over het hoofd te zien.

Het boek zit vol met prachtige illustraties van witte, zwarte, gele en rode mensen. En verhalen over hoe er in het verleden over de menselijke soort werd gedacht en geschreven. Deze oudere niet zo woke witte man heeft een geweldig boek geschreven, waar serieuze en goed onderbouwde verhalen afgewisseld worden door soms iets te grappige opmerkingen.

Recensie door klant Jip Binsbergen

Wat loopt daar?Midas Dekkers
uitgeverij Atlas Contact – prijs € 32,99