Een aangekondigde catastrofe

Er was eens een dorp in de bergen. Rondom het dorp waren wat weilanden waar de koeien en geiten konden grazen. De mensen hadden het niet breed, ze leefden met wat vee dat hun melk, vlees, eieren en dergelijke leverde. Ergens op een helling groeide een graansoort waar brood van gebakken kon worden. Het ging net.

Maar eigenlijk hebben ze meer land, meer weilanden nodig. Want de weilanden vlakbij het dorp zijn kaal gegeten.
Hoger gelegen zíjn er van die weilanden….

De jongeren zeggen, laten we die ook in gebruik nemen, we hebben ze echt nodig. De ouderen zeggen, nee doe dat niet. We hebben het eerder geprobeerd, dat heeft tot een ramp geleid.
Wie heeft de betere argumenten? Oud tegen jong, traditioneel tegen modern. Harde argumenten (’te weinig weiland’) tegen zachte argumenten (’het ging toen mis’ — bijgeloof?)
Ze gaan stemmen…
 
Ook dankzij het bijzondere taalgebruik (heel typische herhalingen) wordt de spanning opgevoerd, zó dat je haast trillend meeleest, af en toe niet durft verder te lezen.
 
Deze spannende roman is in 1926 geschreven, door de Zwitser Ramuz, en opnieuw vertaald en uitgegeven.
 
 
De grote angst voor de bergenF. Ramuz (vertaling Rokus Hofstede)
uitgeverij van Oorschot – € 21,50