En de akker is de wereld – D. de Jong

Aan het eind van de dertiger jaren van de vorige eeuw vertrekt een jong echtpaar in een zelf gebouwde kampeerauto uit het burgerlijke Nederland, op zoek naar hun Utopia. Aart met een verbeten woede om zijn onmacht zich thuis te voelen in de wereld en Lies als een verantwoordelijkheid mijdende avonturierster. Na lange omzwervingen kopen ze een kleine akker in Tanger waar ze vervolgens jaren vruchteloos op rond ploeteren, geholpen door een stel voor de oorlog gevluchte kinderen die ze onderweg hebben opgepikt en besmuikt uitgelachen door hun Arabische buren.

In een onnavolgbare stijl beschrijft Dola de Jong de schrijnende omstandigheden van de refugiés in Tanger en destructieve dynamiek van dit surrealistische gezin in het bijzonder. Een uniek boek dat je versteld doet staan door de prachtige beschrijving van de zielenroerselen van de kinderen en de duizendvoudige onmacht der volwassenen. Voor de lezer wiens wereld niet ophoudt bij zijn eigen inzichten.

Naschrift.
In de Volkskrant bijlage van 11 juli las ik een interview met de nu 22-jarige Angolese Nederlander Mauro Manuel en zijn verhaal ligt ongelofelijk dicht bij het bovengenoemde boek. Verbazingwekkend en indringend: ook hij was 9 jaar toen hij zomaar door zijn moeder in een auto werd gezet om met vreemden mee naar Nederland te reizen, er is hem niets gevraagd of verteld en hij is daar nog steeds niet over heen. Hij had het gevoel alsof zijn moeder hem weg deed. Verder gaat het hem nu heel erg goed, gelukkig. Maar ja, over actueel gesproken…

(recensie door Marlèn)

En de akker is de wereld – Dola de Jong
Uitgeverij Cossee – € 21,90