even kort..

..want een uitgebreidere nieuwsbrief met alle voorjaarsplannen houdt u nog tegoed.

Accommodatie (= aanpassing aan wensen, tot gerief zijn), een gevaarlijk begrip. In deze tijden moeten we scherp zijn, denk ik. Niet te snel geïntimideerd zijn, wakker zijn, en stellig durven beweren dat wat de ander zegt niet klopt, niet kan of onfatsoenlijk is. Na een aantal accomodaties ben je opeens op een punt waarvan je zegt ‘hé, nu zit/handel ik toch wel ver van mijn overtuiging vandaan.’. Denk aan die kikker die meteen uit een pan kokend water springt, maar zich wel langzaamaan dood laat koken als je hem in koud water gaat verwarmen.