Filosofie in de winkel

In de serie filosofie-avonden met als thema “Ik voel – dus ik ben?” houdt Catharina de Haas op maandag 10 oktober een lezing.

De grootsheid van ons gevoelsleven.
Als we in harmonie willen leven, harmonie met onself en de ons omringende wereld, wat is daar dan voor nodig? 
Er zal evenwicht moeten zijn tussen ons denken en ons gevoel. We zullen onze emoties moeten kennen en beheren. Wat we willen, moeten we ook kunnen uitvoeren. Ons gedrag en ons handelen willen we graag in overeenstemming brengen met deze grootheden.
Waarom zou het goed zijn om te voelen wat we voelen? Waarom niet liever verschuiven, tegenhouden, rationaliseren, omkeren, afweren, ombuigen, verhullen, omkleden, vervormen of sublimeren? We hebben een scala van mogelijkheden om niet te hoeven voelen, waarom dan toch ons gevoelsleven benoemen als groots?
Dat is de grote vraag die ik in deze lezing wil beantwoorden.

Maandag 10 oktober – aanvang 20:00 u – inloop vanaf 19:30 u – toegang € 5.