filosofie in het najaar

Thema in onze serie najaars-lezingen is: klimaatverandering, hoop en verbeelding!

Hoe verhouden filosofen zich tot dit thema, wat (niet) te doen, in welke richting te denken…

(foto hiernaast: nee geen ver van mijn bed show: landschapsverwoesting bij open mijnbouw in Duitsland)

Het programma:

maandag 20 novemberHenk Oosterling – filosoof
Antropoceen leven
Menselijk, al te menselijk of bovenmenselijk?
In zijn presentatie legt Henk Oosterling uit waarom hij de posthuman condition in het Antropoceen radicaal middelmatig noemt, ontwikkelt hij een pragmatische eco-relationele ethiek en stelt hij voor dat we het menselijke, al te menselijke achter ons laten en homo ecologicus worden.

Literatuur

bij René ten Bos – dinsdag 24 oktober
  • René ten Bos – Dwalen in het Antropoceen
  • René ten Bos – Later word ik filosoof
  • René ten Bos – Bureaukratie is een inktvis
  • Naomi Klein – Nee is niet genoeg
  • Rachel Carson – Silent Spring (boek dat aan het begin stond van de moderne milieubeweging)
bij Jan Flameling – dinsdag 7 november:
  • René ten Bos – Dwalen in het Antropoceen
  • Henk Oosterling – Waar geen wil is is een weg
  • Naomi Klein – Nee is niet genoeg
  • Thich Nath Hanh – diverse titels
bij Henk Oosterling – maandag 20 november:
  • Henk Oosterling – Waar geen wil is is een weg

Aanvang
Steeds om 20:00 uur – zaal open 19:30 uur – toegang € 10 – reserveren aanbevolen.