filosofie in het voorjaar

Op maandag 8 februari starten we weer een nieuwe serie lezingen filosofie, met als thema ‘Gastvrijheid‘. Het wordt een zestal lezingen, met aansluitend in april de maand van de filosofie, met als thema “Over de grens“…
Met de medewerking van filosofen Jan FlamelingCatharina de Haas, Renate Schepen en Stine Jensen.

Het programma:
8 februari: Gastvrijheid bij Emmanuel Levinas
Catharina de Haas zet uiteen hoe het gedachtegoed van Emmanuel Levinas ons een helpende hand biedt in de omgang met vluchtelingen en vreemdelingen die te gast zijn in ons land omdat zij de bodem waar zij geworteld waren, moesten verlaten..

22 februari: Gastvrijheid bij Jacques Derrida
Jan Flameling bespreekt het essay Over gastvrijheid van de Franse filosoof Jacques Derrida. Hij legt uit waarom Derrida ethiek gelijkstelt met gastvrijheid en waarom er volgens Derrida sprake is van een on-oplosbare antinomie tussen de Wet en de wetten van de gastvrijheid.

7 maart: Gastvrijheid in de Afrikaanse filosofie (Renate Schepen)
21 maart: Gastvrijheid in de Islam (Jan Flameling)
4 aprilGo East! (Stine Jensen)
18 april: Gastvrijheid in het boeddhisme / Iyengar Yoga (Jan Flameling / Berber Schönholzer)

Tweewekelijkse serie van 6 lezingen, steeds op maandag, inloop vanaf 19:30 uur, aanvang 20:00 u.
Toegang €5 inclusief drankje – aanmelden aanbevolen.