filosofie & liefde!: Catharina de Haas

Vele filosofen hebben de liefde beschreven. Soms vermengd met eigen ervaringen: zo zie ik de liefde of nog sterker: zo moet u de liefde zien.
Roland Barthes schrijft echter:  Wat vind ik van de liefde? Eigenlijk vind ik er niets van… Dus al praatte ik jaar in jaar uit over de liefde, dan kon ik niet meer verwachten dan toevallig het concept liefde “bij zijn staart te grijpen”: een plotseling inzicht, een formulering, een gelukkige ingeving …
Barthes vraagt zich af of hij, zittend in het brandpunt van de liefde niet verblind is.
Vlak onder de lamp, zegt een oud Chinees spreekwoord, is het het donkerst.
Om toch in deze twee lezingen enige helderheid te verschaffen zullen de volgende denkers de revue passeren: Julia Kristeva, Martha Nussbaum, Wilhelm Schmid, Dirk de Wachter en vanzelfsprekend Esther Perel.
De liefde wordt bezongen als het hoogst bereikbare en vaak als een peilloos verdriet, maar ook met humor.

Daarom een Gedicht van Annie M.G. Schmidt.

Wandeling

Ter hoogte van het Koningsplein
was onze liefde engelrein.
Maar bij de Munt werd het al minder.
Mon Dieu, als ik het niet verhinder …
hoe zal ‘t dan bij de Amstel zijn?

Aanvulling Catharina de Haas.

En dan zijn we pas bij de Amstel
En nog lang niet bij Van Pampus.
Dan moet Esther Perel nog komen …

De twee lezingen kunnen ook los van elkaar bezocht worden.

Catharina de Haas,
filosoof, consulent en schrijfster van: ‘Vriendschap, een tweede ik’.