Cursus ‘Hedendaagse levenskunst’

Filosofie werd van oudsher – in Athene en Rome maar ook in China – opgevat als levenskunst. Gezien het aantal publicaties en cursussen is levenskunst in Nederland opnieuw in de mode! Levenskunst als een hedendaags filosofisch project kan echter niet zonder een verwerking van het gedachtegoed van Friedrich NietzscheMartin Heidegger en Michel Foucault.

Dit voorjaar organiseren we een cursus die bestaat uit een combinatie van drie lezingen en drie dialogische onderzoeks-gesprekken. Door de lezingen, die worden gegeven door Jan Flameling, maak je kennis met de opvattingen van de drie filosofen. Op de dialoogavonden, die worden begeleid door Renate Schepen, onderzoeken we gezamenlijk hoe de opvattingen van de behandelde filosofen ons leven kunnen verrijken en verdiepen.
Bij de cursus zit een literatuurlijst en aanwijzingen en vragen om de behandelde filosofie in je eigen leven toe te passen.

15 april lezing Friedrich Nietzsche
22 april dialoog
Het zelf: ‘een kunstwerk’?

13 mei lezing Martin Heidegger
20 mei dialoog
Het zelf: ‘ik’ of ‘in betrekkingen?’

27 mei lezing Michel Foucault
3 juni dialoog
Het zelf ontwerpen: ‘vrij’ of discours-bepaald?

Aanvang 20 u, toegangsprijs per lezing €10, voor 3 lezingen €25. Wilt u de volledige verdiepende cursus bijwonen, dan betaalt u €85, voor 6 avonden. 
Bij de dialogen is een beperkt aantal inschrijvingen mogelijk (max. 12), dus wees snel. Opgeven via mail en overboeking op IBAN NL91TRIO 01985 24 129 tnv boekhandel van Pampus. Inschrijvingen zijn bevestigd op het moment dat het bedrag ontvangen is.