Het uur van de olifant – O. de Kat

‘Het uur van de olifant’. Een onschuldig klinkende titel, die verwijst naar het begin van de dag, in een paradijselijke omgeving, waar twee jonge KNIL-militairen heimwee naar blijven houden.

Hoe kan het dat je heimwee blijft houden naar een verwoest paradijs, door Holland verwoest, door henzelf?

W.A. alias Wekker (die echt heeft bestaan) en Maxim hebben elkaar leren kennen tijdens de oorlog in Atjeh en zijn bevriend geraakt.

Jaren later ontmoeten ze elkaar op Texel, waar Maxim burgemeester is geworden.

Maxim is oorlogsinvalide, hij mist een oog en wordt achtervolgd door nachtmerries.

Langzaam maar zeker praten W.A. en Maxim over herinneringen uit de oorlog en nemen de nachtmerries toe. Verdrongen herinneringen over gruwelen die Maxim heeft meegemaakt en waarover hij leert praten, aangemoedigd door zijn vrouw en een zenuwarts.

Otto de Kat schrijft geen oorlogsboek, al kom je veel over de Atjeh-oorlog te weten. Bijvoorbeeld dat de vrijheidsstrijders van Atjeh een tijd onder aanvoering stonden van een vrouw, Toet Nja Dinh. Het is vooral een ingetogen, liefdevol portret van twee fijngevoelige mannen die niet loskomen van Indië, ieder op zijn eigen manier.

(recensie door Yvonne)

Het uur van de olifant – Otto de Kat
uitgeverij van Oorschot – prijs € 22,50