Ik verlang en sta in brand – Sapfo

Waarom schreven dichteressen uit de klassieke oudheid nou juist weer over typisch vrouwelijke zaken als verliefdheid, romantiek, liefde en lust? Waarom niet over oorlog en imposant wapenvertoon?
In het nawoord van deze bundel besteedt Mieke de Vos daar uitgebreid aandacht aan.

Ik verlang en sta in brand is een verzameling van voornamelijk fragmenten van poëzie die door Sapfo (was ze een dichteres, of een beweging?) en haar tijdgenoten, maar ook haar opvolgsters, al ver voor het begin van de westerse jaartelling zijn geschreven. Er is niet heel veel over van het werk van deze vrouwen, maar in elk geval Sapfo is er wereldberoemd mee geworden.

Een mooi vormgegeven pareltje.

Ik verlang en sta in brandSapfo – vertaald en toegelicht door Mieke de Vos
Uitgeverij Athenaeum – prijs € 17,50