november: Jos Kessels

Jos Kessels: de waarheid bij Plato

Plato is, samen met zijn leermeester Socrates, de aartsvader van de westerse filosofie. Die wordt wel eens beschouwd als ‘niet meer dan een serie voetnoten bij Plato’. Ook vandaag de dag zijn de socratische methode van het filosofische gesprek, en haar richtpunt, de ideeënleer, nog levend en praktisch bruikbaar gedachtengoed. Waarheidsvinding verloopt immers noodzakelijk via denken en spreken over ideeën. Jos Kessels schetst de hoofdlijnen van Plato’s opvattingen, aan de hand van zijn hoofdwerk, de Politeia, en zijn eigen boek Scholing van de geest. Wat ik leerde van Socrates.