lezingen reeks najaar 2017

Dit najaar staan er 4 lezingen op stapel, met als thema Antropoceen. Wat is dat?

We citeren Wiki: (lees hier meer)

Het Antropoceen is de voorgestelde naam van het tijdperk waarin het Aardse klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit. De term Antropoceen is geïntroduceerd door de geoloog Alexei Pavlov en heeft tachtig jaar later aan bekendheid gewonnen dankzij de ecoloog Eugene F. Stoermer en de atmosferisch chemicus Paul Crutzen.
(…)
Menselijk handelen heeft geleid tot het uitsterven van plant- en diersoorten, wellicht al vanaf het einde van het Pleistoceen. Toen verdween een groot deel van de megafauna. Mogelijkerwijs zal de mens verantwoordelijk zijn voor een nieuwe massa-extinctie. De oorzaken van het uitsterven van flora en fauna zijn divers. Sommige soorten zijn uitgestorven door de jacht. Ook fragmentatie van natuurgebieden, vervuiling van het milieu en klimaatverandering zijn factoren die het uitsterven van plant- en diersoorten drijven. Naast het uitsterven van soorten, wordt de verspreiding van bestaande soorten eveneens gewijzigd door menselijk handelen.

Onder meer zullen Denker des Vaderlands René ten Bos evenals Henk Oosterling en Jan Flameling een avond verzorgen. 
Voor in uw agenda:

begin oktober – start van de serie – datum nog niet definitief
dinsdag 24 oktober –René ten Bos
dinsdag 7 november – Jan Flameling
maandag 20 november – Henk Oosterling

Details worden nog bekend gemaakt.