november: Jan Flameling

Jan Flameling: het taoïsme als een weg
Als je de Tao te king (van Lao zi) leest, krijg je het volgende te horen:
Ga zitten, zorg voor stilte en leegte in je en je zult gewaar worden dat je ‘niet-iets’ (wu) bent.
Je zult dan niet langer doen wat je beoogt of begeert maar wat de weg vraagt (wu wei).
De meditatiever praktijk (als weg) levert ook een andere omgang met de oikos (de bomen, beken en beesten) op.