Pier en oceaan – O. de Jong

In de laatste maanden van de 2e Wereld Oorlog wordt de jonge Dina vanuit hongerend Amsterdam door haar bemiddelde ouders op de boot naar Friesland gezet om aan te sterken bij een domineesgezin. Ze valt meteen op de beste vriend van de domineeszoon, Lieuwe Roorda, waarmee ze een relatie krijgt.

In de naoorlogse jaren blijven ze een tijd braaf verloofd, tot Dina haar ouders wil tarten en Lieuwe tijdens een logeerpartij verleidt, wat onmiddellijke zwangerschap ten gevolge heeft. Ze trouwen en verhuizen naar Zeeland, waar Lieuwe een vaste betrekking vindt als leraar. De gedachten van beide personages over hun leven worden prachtig onder woorden gebracht en geven een mooi beeld van een huwelijk in de jaren vijftig.

Als hun eerste kind, Abel, is geboren, volg je het leven van het uitdijende gezin voornamelijk via de belevingswereld van dit opgroeiende jongentje, die behept is met een enorm waarnemingsvermogen en aandacht voor alle menselijke verhoudingen om hem heen. Ook de worsteling met zijn drang naar eenzaamheid en de behoefte er toch bij te willen horen wordt schitterend beschreven. Verder fileert hij nauwgezet

familie en vrienden, zijn moeizame verhouding tot hen en de onontkoombare onzekerheid van het leven zelf.

Een meesterlijk geschreven verhaal dat je goed doet voelen hoe het was om als gevoelig kind op te groeien in de jaren ‘50 en ‘60. Of het lezen van dit boek uw leven zal veranderen laat ik aan uzelf over, maar ik legde het weg met een zucht van spijt dat het al uit was en dat na 816 pagina’s.

Een heerlijk zomerboek en grote aanrader.

Pier en Oceaan –  Oek de Jong
uitgeverij Atlas Contact –  € 29,95

(recensie door Marlèn)