Vanaf woensdag 19 februari: tweede ronde Socratische gesprekken

In zijn boek ‘Ongelukkig zijn, een aanmoediging’ stelt de Duitse denker Wilhelm Schmidt dat we in de moderne tijd niet alleen streven naar geluk, maar zelfs vinden dat we recht hebben op dat geluk.

Een prachtig citaat om te onderzoeken!  Drie avonden gaan we in op het thema Geluk.
In de eerste serie onderzochten we wat geluk is en hoe het samenhangt met tijd, en met vriendschap. In deze tweede serie onderzoeken we de relatie tussen geluk en hoe wij hier in de stad Amsterdam samenleven.

De thema’s zijn achtereenvolgens: 

Avond 1, woensdag 19 februari: ‘Geluk en samen in de stad’
Avond 2, woensdag 12 maart: ‘Geluk en houding’
Avond 3, woensdag 16 april : ‘Geluk en je thuis voelen’

De thema’s komen op gelijke wijze aan bod. Het is mogelijk om de avonden los van elkaar te volgen. Hoe meer avonden men volgt, hoe meer kans op geluk…?

Deelneemster Merlen over de vorige serie: “Er zijn zoveel omschrijvingen van geluk, zoveel verschillende gelukservaringen. Allemaal samengekomen in een buurtboekenwinkel.”

De avonden worden georganiseerd door Renate Schepen en Jaap Vriend. De avond begint om 19.30 uur, het eerste deel bestaat uit een socratisch gesprek, het tweede deel uit een workshop.

Deelname is gegarandeerd na inschrijving, kosten zijn € 25 per avond, of € 60 voor de serie van 3.

Renate Schepen is filosoof. Zij faciliteert de Socratische dialoog. De dialoog kan ruimte creëren om je echt te verdiepen in wat de ander denkt, jezelf te verrijken met andere denkbeelden en zo je eigen opvattingen te onderzoeken en aan te scherpen. Jaap Vriend is trainer bij Geluk voor Beginners. Deze avonden geeft hij een overzicht van wat filosofen en schrijvers zeiden over het onderwerp van de avond. Wat zouden zij hebben ingebracht in de Socratische dialoog?