vrijdag 19 april – schuld & boete

Dat is jouw schuld!’ – heb je als kind waarschijnlijk wel eens te horen gekregen. Werd dan bedoeld dat je een bepaald bedrag schuldig was?

Daar zul je voor boeten!’ Stel dat iemand dit tegen je zegt, denk je dan meteen dat diegene je wijst op de financieel-economische consequenties van je doen en laten?

Wordt ons gedrag in het alledaags taalgebruik niet sterk met een economisch vocabulaire benoemd? Op welke merites beoordelen wij de gedragswijze van banken aan de vooravond van de financiële crisis?
Is de bezitter van de betoverde jas in het verhaal van Dino Buzzati alleen economisch of ook moreel verantwoordelijk voor zijn daden? Wat betekent economie eigenlijk en kent zij ethische beginselen? Dienen ethiek en economisch denken wel of niet van elkaar gescheiden te zijn?

Dit wordt een avond met muziek, literatuur en filosofie.
Met medewerking van Edsart Udo De Haes, Ben Croon en Jan Flameling.

Vrijdag 19 april – aanvang 20.30 uur – toegang € 10